Liberalerna KU-anmäler Ibrahim Baylan i frågan om Cementa

Report this content

Vid näringsutskottets sammanträde i dag den 13 september har näringsminister Ibrahim Baylan fått frågor om hans och departementets roll i det händelseförlopp som ledde fram till att SGU:s rapport inte offentliggjordes. De svar Baylan har gett har inte varit klargörande. Därför KU-anmäler Liberalerna näringsminister Ibrahim Baylan. 

Baylan fick idag chansen att förklara sig. Han hade kunnat hålla med oss om att departementets försök till att mörka allvaret i cementkrisen är oacceptabelt och lovat utreda vad som gått snett och varför departementet lagt sig i myndigheternas arbete. Det gjorde han inte, vilket givetvis väcker frågor om statsrådets egen roll i det här, säger Liberalernas näringspolitiska talesperson Arman Teimouri.

SGU lämnade sin rapport till regeringen 2021-08-20. Rapporten bekräftar bilden av att ett stopp för kalkbrytningen i Slite skulle ge allvarliga konsekvenser. Trots att innehållet i rapporten har synnerligen stort allmänintresse offentliggjorde inte SGU rapporten. Inte heller Boverket offentliggjorde sitt underlag. Boverket diarieförde inte heller sitt underlag förrän 2021-09-02, när Svenska Dagbladet publicerat historien om vad som skett.

Det är tydligt att Näringsdepartementet har utövat påverkan mot myndigheterna. Regeringen gillar inte dåliga nyheter. Det här är symptomatiskt för hur den här regeringen har agerat hela mandatperioden. Det är viktigare för regeringen att upprätthålla en bild av att Sverige inte skulle ha några problem än att faktiskt ta tag i de problem som finns, säger Teimouri i en avslutande kommentar.

 

Kontakt:

Liberalernas presstjänst- 070 854 90 20

Prenumerera