• news.cision.com/
  • Liberalerna/
  • Liberalerna presenterar Förortslyftet - En plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030

Liberalerna presenterar Förortslyftet - En plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030

Report this content

Hela Sverige ska vara möjligheternas land. Då kan inte friheten begränsas av bristande skolor, otrygghet och parallella samhällen. Nu presenterar Liberalerna Förortslyftet – en plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Förortslyftet innehåller 226 förslag inom fem centrala områden.

"Det ska inte finnas några utsatta områden inom tio år. Därför presenterar vi nu det största reformpaketet i svensk politik för att stärka skola, jämställdhet och egenförsörjning i hela landet", säger Nyamko Sabuni, partiledare.

"Att ställa krav är att bry sig. Det måste vara en viktig grundprincip för integrationspolitiken. Men det måste också erbjudas bättre möjligheter att lära sig svenska och komma i arbete. Vi har arbetat i ett och ett halvt år, involverat en rad experter men också kompetensen inom Liberalerna. Nu har vi Sveriges mest omfattande reformagenda som kommer vara viktig i valet 2022", säger Liberalernas integrationspolitiska talesperson Robert Hannah

Ett urval av förslagen:

1. Mål för integrationspolitiken. Integrationspolitikens övergripande mål måste kompletteras med tydliga delmål.

a. Social integration. Obligatoriskt deltagande i kvalitetssäkrad språk- och samhällsundervisning som följs upp.

b. Ekonomisk integration. Mediantiden från uppehållstillstånd till att individen blir självförsörjande ska halveras till 2030.

c. Demokratisk integration. Alla integrationsinsatser måste bygga på delaktighet i svenska samhället och respekt för demokratiska värderingar.

2. Sänk skatten på låga inkomster – 1 000 kronor mer kvar i plånboken. Marginalskatten vid låga inkomster måste sänkas. Ett nytt kraftfullt och permanent jobbskatteavdrag bör införas i takt med att ekonomin tillåter. Denna reform bör sammantaget leda till att en lokalvårdare, caféanställd eller barnskötare få 1000 kronor mer kvar i plånboken varje månad.

3. Jämställdhet för alla. Bidragssystem och bristande integration har hållit kvinnor borta från arbetsmarknaden. Flerbarnstillägget ska reformeras och föräldrapenningen ska öronmärkas för vardera föräldern även på grundnivå. Underlätta etableringsinsatser för nyanlända kvinnor genom att föräldraförsäkringen för nyanlända blir en del av etableringsprogrammet.

4. Framtiden börjar i klassrummet. Socialtjänsten måste få tydligare uppdrag att stötta skolgången. Antisemitism i skolan måste kartläggas och lärares rätt att ta upp känsliga ämnen måste försvaras. En skolrapport inom Förortslyftet antogs i höstas.

5. Stoppa oskuldskontroller, uppfostringsresor och kusingiften. Kusinäktenskap möjliggör och upprätthåller släktkollektivets makt och kontroll över individen. Barn lovas bort tidigt och tvingas in i arrangerade äktenskap.

6. Vistelseförbud för dömda våldsbejakande extremister och gängkriminella. Vistelseförbud ska komma i fråga för personer som begått grova brott med koppling till kriminell gängverksamhet och våldsbejakande extremism i området i fråga.

7. Värna demokratiska värderingar. Satsa på feministiska krafter som står upp mot förtryck i utsatta områden samtidigt som bidrag till extremister stoppas. Vidare ska alla som växer upp i Sverige ska i skolan ta del av de viktigaste texterna om demokrati och jämställdhet - en demokratikanon.

8. Inför obligatoriska medborgarskapssamtal. Språk- och samhällstest för medborgarskap ska nu genomföras. Vi vill att man också ska genomgå ett fysiskt samtal om medborgarskapet som ett led i processen - om det personliga åtagandet och de rättigheter och skyldigheter som medborgarskapet innefattar.

9. Fler bostadsrätter och ägarlägenheter. I utsatta områden dominerar hyresrätten, som också är den dyrare boendeformen. Fler bostadsrätter och ägarlägenheter behöver byggas och skapas genom ombildning av hyresrätter i utsatta områden.

10. En ny egnahemsrörelse.  Under första hälften av 1900-talet kämpade många liberaler för att fler i arbetarklassen skulle få möjlighet att bygga sina egna hem. Det behövs mer färdigplanerad tomtmark för radhus och villor i, och nära, de utsatta områdena för att fler ska ha möjligheten att förverkliga drömmen om ett eget byggt hem.

Ta del av samtliga förslag här: www.liberalerna.se/forortslyftet

De tre rapporterna om trygghet, egen försörjning samt demokrati och jämställdhet ska läggas fram för Liberalernas landsmöte hösten 2021.

Kontakt

Liberalernas presstjänst 070-8549020 (ej sms) eller press@liberalerna.se

Prenumerera