Liberalernas nya utskottsplaceringar i riksdagen

Liberalernas nya riksdagsgrupp har nu bestämt vilka ledamöter som ska arbeta i de olika utskotten. Här är listan över placeringarna, i bokstavsordning efter utskott:

Arbetsmarknadsutskottet
Vice ordf Gulan Avci
Ledamot Maria Nilsson
Ersättare vakant

Civilutskottet
Ledamot Robert Hannah
Ersättare vakant

EU-nämnden
Ledamot Tina Acketoft
Ersättare vakant

Finansutskottet
Ledamot Mats Persson
Ersättare Joar Forssell

Försvarsutskottet
Ledamot Allan Widman
Ersättare Maria Nilsson

Justitieutskottet
Ledamot Johan Pehrson
Ersättare Juno Blom

Kulturutskottet
Ordf Christer Nylander
Ersättare vakant

Konstitutionsutskottet
Ledamot Bengt Eliasson
Ersättare Tina Acketoft

Miljö- och jordbruksutskottet
Ledamot Tina Acketoft
Ersättare vakant

Näringsutskottet
Ledamot Arman Teimouri
Ersättare vakant

Socialföräkringsutskottet
Ledamot Emma Carlsson Löfdahl
Ersättare Fredrik Malm

Skatteutskottet
Joar Forsell
Ersättare vakant

Socialutskottet
Ledamot Lina Nordquist
Arbetande ersättare Barbro Westerholm
Ersättare Bengt Eliasson

Trafikutskottet
Ledamot Helena Gellerman
Ersättare vakant

Utbildningsutskottet
Vice ordf Roger Haddad
Ledamot Juno Blom
Ersättare Lina Nordquist

Utrikesutskottet
Ledamot Fredrik Malm
Ersättare Joar Forssell

Utrikesnämnden
Ersättare Jan Björklund

Riksdagsstyrelsen
Ersättare Christer Nylander

 

Kontakt:

Eric Aronson, pressekreterare (L)
0707-36 61 93

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera