Liberalernas och HBT-liberalers aktiviteter under Stockholm Pride

Nedan finns en sammanfattning av Liberalernas och HBT-liberalers deltagande i Pride 2017.

Deltagande i Prideparaden:
I år kommer, utöver medlemmar, även Jan Björklund (partiledare), Birgitta Ohlsson (riksdagsledamot), Barbro Westerholm (riksdagsledamot), Robert Hannah (riksdagsledamot), Said Abdu (riksdagsledamot), Lotta Edholm (oppositionsborgarråd Stockholms stad), Joar Forssell (ordförande Liberala ungdomsförbundet) och Mats Nordström (ordförande för HBT-liberaler) medverka i Prideparaden.

Seminarier under veckan:
Norms to legislation – global challenges for LGBTQ people
Torsdag 3 augusti 13.00, Galleri Underlandet.
Swedish Liberal International Center (SILC) har bjudit in liberala HBT-kämpar från olika delar av världen för att diskutera deras situation och vad Sverige kan göra.

Barn tillkomna genom värdmoderskap – ska de inte ha rätt till sina föräldrar?
Torsdag 3 augusti 14.00, Hörsalen
Barbro Westerholm (L), Hans Linde (RFSL), Mats Nordström (HBT-liberaler) och Niclas Holmberg (föreningen för surrogatmödraskap) deltar i ett panelsamtal om barn och värdmödraskap.

Sätt stopp för hederskulturen
Fredag 4 augusti 12.00, Hörsalen
Jonas Gardell (författare), Sara Mohammad (ordf Glöm Aldrig Pela och Fadime), Mats Nordström (HBT-liberaler), Anton Johansson (Liberal debattör) och Robert Hannah (L) samtalar om hedersförtryck mot hbtq-personer.

Birgitta Ohlsson med gäster
Fredag 4 augusti 15.00, Hörsalen
Birgitta Ohlsson (L) har bjudit in tre gäster för att samtala kring mänskliga rättigheter i allmänhet och HBT-rättigheter i synnerhet. Birgitta Ohlssons gäster är Eva Dahlgren (artist), Eva Brunne (biskop Stockholms stift) och Helena Westin (näringslivsprofil).

Kontakt:
Liberalernas presstjänst: 070-8549020

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera