Lundqvist-Brömster (FP): Jackpot för Umeå universitet med 540 nya utbildningsplatser för lärare

– Svensk skola står inför en stor utmaning. Om vi ska lyckas bibehålla vår ambition om en kunskapsskola i världsklass måste fler välja läraryrket.

Det säger Maria Lundqvist-Brömster med anledning av att utbildningsminister Jan Björklund (FP) idag presenterar fördelningen per lärosäte av sammanlagt 10 000 nya högskoleplatser. Huvuddelen av utbyggnaden sker inom lärar- och förskollärarutbildningarna. Satsningar görs även på hälso- och sjukvårdsutbildningar och fördelas på lärosäten runt om i Sverige.

– Samtidigt som vi har utbildat för få lärare i Sverige under en lång tid närmar sig många nuvarande lärare pensionsåldern. Detta riskerar att resultera i brist på vissa lärargrupper. Därför är satsningen på 540 utbildningsplatser vid Umeå universitet viktig för Västerbotten. Det är också mycket glädjande att regeringen tydligt satsar på specialistsjuksköterskeutbildningen, säger Lundqvist-Brömster.

Sedan 2008 har antalet behöriga förstahandssökande till lärar- och förskollärarutbildningarna ökat med 40 procent. Medan oppositionen kommer med ofinansierade löften genomför Folkpartiet och alliansregeringen en kraftig utbyggnad för fler lärare.


Kontakt:
Maria Lundqvist-Brömster, riksdagsledamot FP 
0703-61 00 02  maria.lundqvist.bromster@riksdagen.se

Patrik Lind, politisk sekreterare 
0727-06 27 93 patrik.lind@riksdagen.se

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera