Lundqvist-Brömster (FP): Nedläggning av DAUM hårt slag mot norrländska språk- och folkminnen

– Om DAUM läggs ned riskerar den regionala förankringen, som är så viktig för språk- och dialektforskning, att gå förlorad. För mig är det orimligt att Uppsala skulle kunna vara bas för verksamheten i norra Sverige.

Det säger Maria Lundqvist-Brömster (FP), som i dag, onsdag, har lämnat in en skriftlig fråga till statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth med anledning av den föreslagna nedläggningen av verksamheten för dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Skälet till att flytta arkivet i Umeå uppges av verksamhetsledning för Institutet för Språk och folkminnen vara det ekonomiska läget.

– Verksamhetens uppdrag är att samla in, bevara och forska om dialekter, ortsnamn, personnamn och folkminnen. Med det uppdraget är det viktigt att verksamheten finns utspridd i hela landet. De samiska samlingarna gör att arkivet i Umeå är mycket speciellt. Det är också ett viktigt argument för att låta arkivet i Umeå finnas kvar, avslutar Lundqvist-Brömster.

Maria Lundqvist-Brömster

Riksdagsledamot

maria.lundqvist.bromster@riksdagen.se

Patrik Lind

Politisk sekreterare

072-706 27 93, patrik.lind@riksdagen.se

Prenumerera