Lundqvist-Brömster (FP) om rätten till kontaktperson

– Jag får allt oftare oroande signaler om att kommunerna inskränker rätten till kontaktperson enligt LSS. Denna rättighetslagstiftning fastslår att rätten till goda levnadsvillkor ska vara prioriterad. Man ska ha livskvalitet i vardagen och det innebär att man även ska kunna leva ett socialt liv utanför gruppboende och daglig verksamhet. Detta uttalas tydligt i FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har skrivit under.

Det säger Maria Lundqvist-Brömster (FP), ledamot i socialutskottet, som i dag, onsdag, har lämnat in en skriftlig fråga till statsrådet Maria Larsson. Lundqvist-Brömster frågar statsrådet om det finns några planer på att lyfta denna hantering kring bistånd av kontaktperson enligt LSS med Sveriges kommuner och landsting.

– Många upplever det som att de förvägras att umgås med andra än deras närmaste grannar och med dem som de träffar på arbetet. Dessutom tycks inte längre de övergripande kvalitetsmålen i LSS vara aktuella eller värda att beakta. Detta har blivit ett allt vanligare problem i en del kommuner i Norrbotten, säger Maria Lundqvist-Brömster.

Den skriftliga frågan bifogas.

Maria Lundqvist-Brömster, riksdagsledamot (FP)
070- 361 00 02, maria.lundqvist.bromster@riksdagen.se

Sofia Könberg, politisk sekreterare (FP)
0702-245 11 04, sofia.konberg@riksdagen.se

Prenumerera

Citat

– Jag får allt oftare oroande signaler om att kommunerna inskränker rätten till kontaktperson enligt LSS.
Lundqvist-Brömster (FP)