Maria Nilsson (L): ”Konflikter på arbetsmarknaden måste följa proportionalitetsprincipen"

De senaste dagarna har Hamnkonflikten eskalerat när Hamnarbetarförbundet varslat om fullskalig strejk i flertalet av Sveriges hamnar. Regeringen har nu aviserat att förslaget om fredsplikt på arbetsplatser med kollektivavtal ska landa på riksdagens bord den 2 maj. 

- En så omfattande strejk kommer att innebära ett dråpslag mot tillväxt och jobb. Det är bra att regeringen äntligen lägger fram det här förslaget, men situationen i svenska hamnar visar att lagen borde vara på plats nu - inte om ett halvår, säger Maria Nilsson, ledamot för Liberalerna i riksdagens arbetsmarknadsutskott.  

- Den lagstiftning som kommer nu är tyvärr inte heller tillräcklig. Liberalerna har motionerat om att införa en så kallad proportionalitetsprincip. Det måste alltid finnas en rimlig proportion mellan tillgripna medel och det som ena parten vill uppnå, fortsätter Maria Nilsson.

Kontakt:
Liberalernas presstjänst: 070-854 90 20

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera