Maria Nilsson (L): Hamnkonflikten visar behov av ny lagstiftning

Under veckan har Hamnarbetarförbundet lagt flera strejkvarsel på hamnar runt om i Sverige. Liberalernas riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet Maria Nilsson ser med oro på strejkens konsekvenser för svensk export och tillväxt. Under tidigare konflikter, som främst varade i Göteborgs hamn, beräknades kostnaden till ungefär 4,5 miljarder kronor för näringslivet.  

– Konflikten i Sveriges hamnar kan få stora konsekvenser för det lokala, regionala och nationella näringslivet. Svenska företag är beroende av effektiva och tillförlitliga godstransporter. Detta hotas nu, säger Maria Nilsson (L).

Arbetsgivaren Sveriges Hamnar har idag ett kollektivavtal med LO-facket Transportarbetareförbundet. Maria Nilsson anser att lagstiftningen inte är tillräcklig. Hon anser att det bör råda fredsplikt när det redan finns kollektivavtal på en arbetsplats. 

– Liberalerna har länge drivit på för att införa fredsplikt när en arbetsplats redan har kollektivavtal. Regeringen har inte orkat ta tag i denna fråga. Arbetsmarknadens parter har gemensamt tagit fram en grund till lagförslag, men som nu fastnat på regeringskansliet, fortsätter Nilsson (L).

Liberalerna anser dock att det inte räcker med den lagstiftning som parterna tagit fram. Det måste också finnas en rimlig proportion mellan vad man vill uppnå och de använda stridsåtgärderna i en strejk.

– Sverige behöver, likt våra grannländer, införa en proportionalitetsprincip. Det måste finnas en rimlig proportion mellan de medel som facket tar till, och det man vill uppnå. Det är inte rimligt att en part kan lamslå en hel hamn genom korta och effektiva punktstrejker, när det kostar utövaren nästan ingenting att utföra. Liberalerna har därför lagt ett förslag till lagstiftning i riksdagen, nu är det upp till andra partier att agera för en långsiktig lösning i Sveriges hamnar, avslutar Maria Nilsson (L).

Kontakt:
Liberalernas presstjänst: 070-8549020

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera

Media

Media