Maria Weimer (FP) besöker Luleå och Arctic Challenge Exercise

Maria Weimer (FP), riksdagsledamot för Uppsala och ersättare i Försvarsutskottet besöker idag Luleå och försvarsmaktens övning Arctic Challenge Exercise.

– Det här är en viktig övning för Sverige. Folkpartiet anser att Sverige bör söka medlemskap i NATO denna mandatperiod. Därför välkomnar vi särskilt att så många NATO-länder och däribland USA deltar i årets Arctic Challenge; NATO är den absolut viktigaste samarbetsorganisationen för säkerhet och ömsesidigt försvar i Europa.

– Övningen är inte bara ett sätt att öka den svenska försvarsförmågan och visa på norra Sveriges strategiska betydelse. Det skickar också en tydlig signal till omvärlden att Sverige kan och vill samarbeta med andra. I en tid av ökade ryska kränkningar riktade mot Sverige och våra nordiska grannländer samt en höjd rysk aktivitet i Arktis är detta av största säkerhetspolitiska betydelse för vårt land. Grunden för vår säkerhetspolitik är samarbete med andra demokratier.

Kontakt:
Maria Weimer
072-538 28 61, maria.weimer@riksdagen.se<mailto:maria.weimer@riksdagen.se>

Jonatan Ohlin, pressekreterare
072-225 27 84, jonatan.ohlin@riksdagen.se<mailto:jonatan.ohlin@riksdagen.se>

Prenumerera

Media

Media