Maria Weimer (FP) kommenterar regeringens energikommission

– Det är viktigt att energikommissionen nu kan påbörja sitt arbete så snart som möjligt. Knappt två år fram till januari 2017 är kort tid för att hinna diskutera centrala framtidsfrågor som energin är. Regeringen skyggar genom detta för de stora långsiktiga framtidsfrågorna.

– Regeringen spelar med dubbla kort när man lyfter ur centrala energifrågor ur kommissionen såsom elcertifikaten och effektskatten som har annonserat för beslut under våren. För att e-kommissionen ska vara relevant måste alla frågor inkluderas i samtalen. Jag konstaterar att det fortfarande finns en solid majoritet i riksdagen för Alliansens energiöverenskommelse. 

– Det är tydligt att Ibrahim Baylan och Socialdemokraterna får ge efter för Miljöpartiet, det är inte rimligt att tillsätta en energikommission utan att kärnkraftens framtida förutsättningar har en central plats.

Maria Weimer (FP), energipolitisk talesperson

maria.weimer@riksdagen.se, 072-538 28 61

Folkpartiet presstjänst: 070-854 90 20

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera