Marit Paulsen (FP) besöker, tillsammans med EU, Nibble gård i kampen mot antibiotikaresistensen

Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Sverige är ett föregångsland när det kommer till djurvälfärd och restriktiv användning av veterinär medicin. Det var de svenska bönderna, som för flera år sedan, tog initiativet till att sluta använda antibiotika i preventivt syfte. Det är hög tid för Europa att följa det svenska exemplet.

I många andra länder används antibiotika för att maskera en dålig djurhållning, något som är djupt orättvist för våra svenska producenter. I våras bjöd därför Marit Paulsen (FP) in EU-kommissionen samt Pekka Pesonen, generalsekreterare för den europeiska bondeorganisationen COPA-COGECA, till Nibble gård utanför Västerås för att på plats se hur en god djuromsorg utan antibiotika också kan vara lönsam. 

Sven-Erik Johansson, ägare av Nibble gård, var en av pionjärerna i arbetet med restriktiv antibiotikaanvändning och Nibble gård är idag en internationellt erkänd grisgård när det gäller arbetet med djurens hälsa (se: http://nibble.se).

- En glad gris är en god gris som behöver mindre medicin. Nu är det dags för övriga Europa att lära sig hur detta kan uppnås i praktiken, säger Marit Paulsen, Europaparlamentariker (FP) och rapportör för EU:s nya djurhälsolag.

Besöket på Nibble gård äger rum på fredag den 12 september kl 10:30 - 14.30. 
Media är välkomna att delta i besöket. Marit Paulsen finns också tillgänglig på telefon för kommentarer kring besöket
Presskontakt: Madeleine Sundqvist, 070-854 90 63

Tillsammans med bl a professorer och forskare från SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) och SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) samt representanter för LRF, kommer de europeiska gästerna att få lära sig hur en vetenskapligt uppbyggd grisgård kan rädda liv genom att minska spridningen av resistenta bakterier.

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera