Nilsson (FP): Ny modell för tv-avgiften brådskar

– En oberoende public service är viktig för demokratin. Därför värnar Folkpartiet en oberoende public service för TV och radio.

– Riksdagen har ännu inte ändrat någon lag om avgiften, men ändå väljer Radiotjänst nu att tolka den gällande lagen som att olika IT-utrustningar kan beläggas med licensavgift. Förtroendet för public service kan minska i onödan om många människor blir osäkra om vad som egentligen gäller. Den nya situationen visar att det brådskar med en lösning på avgiftsfrågan.

Det säger Ulf Nilsson, vice ordförande (FP) i riksdagens kulturutskott, med anledning av att Radiotjänst har börjat kontakta människor för att höra om de har en smartphone eller någon annan avgiftspliktig utrustning.

– Dagens tv-licens, knuten till innehavet av en tv-apparat, bör avskaffas och ersättas av en ny teknikoberoende avgiftsmodell. En tilltalande modell är att alla vuxna med viss inkomst betalar samma belopp till public service via skatteinbetalningen.

 

Ulf Nilsson, riksdagsledamot (FP)
0706-79 34 27

Presskontakt:
Susanne Hagbard
072-54 00 695

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera