Nilsson (FP): Välkommen satsning på Kungliga operan

– Vi i Folkpartiet vill att Sverige ska vara ett framstående kulturland. Då måste vi ha nationalscener som håller internationell klass. Därför är det verkligen glädjande att regeringen nu gör en rejäl budgetförstärkning på Kungliga operan.

– Vi har länge varit bekymrade över att nationalscenen inte längre lever upp till dagens krav på en modern operascen. Efter många år av undermåligt underhåll är det nödvändigt med en total renovering och en större ombyggnad.

Det säger Ulf Nilsson, vice ordförande (FP) i riksdagens kulturutskott med anledning av att kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth idag presenterade regeringens budgetsatsning att renovera och bygga om Kungliga Operan till ”En ny opera i Operan”.

– Jag är övertygad om att regeringens satsning på Kungliga Operan kommer att leda till högre kvalitet och ett ökat internationellt utbyte, med flera internationella uppsättningar på vår nationalscen och med flera besökare från hela landet.  

Kontakt:

Ulf Nilsson, riksdagsledamot (FP),
0706-79 34 27, ulf.nilsson@riksdagen.se

Susanne Hagbard, politisk sekreterare,
072-54 00 695, susanne.hagbard@riksdagen.se

Prenumerera

Citat

Sverige ska vara ett framstående kulturland
Ulf Nilsson (FP)