Nyamko Sabuni: En plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden år 2030

Report this content

Idag samband med Nyamko Sabunis tal på Liberalernas landsmöte i Västerås presenterades en plan för att Sverige år 2030, efter ett genomgripande reformpaket, inte ska ha några utsatta områden.

Över en halv miljon människor bor i landets 60 utanförskapsområden. Det handlar om gängkriminalitet, parallella samhällsstrukturer samt religiösa fundamentalister som begränsar fri- och rättigheter, inte minst för flickor och kvinnor. Barn och vuxna känner långt gången otrygghet och rädsla. I många områden är svårt eller näst intill omöjligt för polisen att fullfölja sitt uppdrag.

Förortslyftet innebär skarp lagstiftning och nya åtgärder inom fem områden:

  • Brottsbekämpning och extremism
  • Skolsegregation
  • Egen försörjning
  • Jämställdhet och demokratiska värderingar
  • Tryggare bostadsområden

- Förslagen handlar om att bryta den förslumning som utgör en grogrund för negativ utveckling. Det handlar om insatser för att minska trångboddheten och insatser som kan minska andelen mottagare av försörjningsstöd. Det är ett paket av lagändringar och åtgärder som bidrar till ökad trygghet, säger Nyamko Sabuni.

Förortslyftet bygger vidare på de liberala reformer som genomförs inom ramen för Januariavtalet som bättre undervisning i svenska för invandrare, begränsning av EBO för att minska koncentrationen av nyanlända i samma område och språkkrav för medborgarskap. Förortslyftet kompletterar Liberalernas krav på fler poliser och lagförslag för att stoppa gängkriminaliteten.

Läs hela rapporten: https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/1911-focc88rortslyftet.pdf

Kontakt - Gabriella Ohlzon, Nyamko Sabunis pressekreterare: 070-781 24 20

Prenumerera