Nyamko Sabuni och Fredrik Malm kommenterar regeringens migrationspolitiska proposition

Report this content

- Den migrationspolitiska proposition som regeringen nu överlämnat till riksdagen är ett misslyckande. Istället för en politiskt hållbar migrationspolitik som bygger på den migrationspolitiska kommitténs förslag har Socialdemokraterna kapitulerat för Miljöpartiets krav. Istället för en politik som främjar integrationen och prioriterar de med asylskäl föreslås nu istället en stor grupp utan skyddsskäl få stanna i Sverige utan några krav att lära sig svenska eller att integreras i det svenska samhället, säger Nyamko Sabuni, partiledare för Liberalerna

- Vi fortsätter nu att i riksdagsbehandlingen söka stöd för en politik i linje med den migrationspolitiska kommitténs förslag. Även om Socialdemokraterna övergett den migrationspolitiska mittfåran står vi kvar bakom kommitténs förslag. Ända sedan i somras har vi arbetat för att samla parlamentariskt stöd för det som då hade majoritet och det gör vi fortsatt, säger Fredrik Malm, migrationspolitisk talesperson för Liberalerna.

 

Bakgrund

Den 15:e september 2020 presenterades betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik från den parlamentariska migrationspolitiska kommittén. För att säkerställa att kommitténs förslag kommer behandlas i riksdagen har Liberalerna inlämnat hela den migrationspolitiska kommitténs betänkande som en motion till Riksdagen. Motionen kommer att behandlas i samband med behandlingen av den migrationspolitiska propositionen, Ändrade regler i utlänningslagen, som regeringen överlämnade till riksdagen den 29:e april 2021. På flera punkter avviker propositionen kraftigt från den linje som det fanns majoritet för i migrationspolitiska kommittén. Bland annat är Liberalerna kritiska till följande ändringar i förhållande till den migrationspolitiska kommitténs förslag:

  • Migrationskommittén föreslog en humanitär klausul där personer utan skyddsskäl skulle kunna få stanna om det finns ”synnerliga skäl”. Kommittén avsåg detta som en ventil för ömmande undantagsfall. Regeringen breddar nu detta kraftigt så att det för en stor kategori vuxna utan skyddsskäl ska räcka med ”särskilda skäl”.
  • Regeringen lägger inte fram något lagförslag om krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för permanent uppehållstillstånd, utan skjuter den frågan på framtiden.
  • Regeringen sänker kraven på egen försörjning för permanent uppehållstillstånd, genom att undantag från detta villkor kan göras när det finns ”särskilda skäl” i stället för det högre kravet ”synnerliga skäl”.
  • Regeringen sänker försörjningskravet vid anhöriginvandring genom att alternativt skyddsbehövande ska vara undantagna från detta krav under de första tre månaderna. Liberalerna, som försvarar rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande, anser inte att ett sådant undantag ska finnas.
  • Regeringen sänker även på andra sätt försörjningskravet vid anhöriginvandring, genom att undantag från detta villkor ska kunna göras vid ”särskilda skäl” i stället för Migrationskommitténs förslag om ”synnerliga skäl”.

Texten uppdaterad 17.30.

Kontakt:

Liberalernas presstjänst: 070 854 90 20

Prenumerera