Nylander (FP): Politiken måste se bortom jobbpakten

– Problemen i förhandlingarna om jobbpakten får inte innebära att förändring av arbetsmarknaden uteblir. Nu måste vi istället förbereda stora förändringar i arbetsmarknadspolitiken.

Det säger Christer Nylander (FP), riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson.

– Ändrade turordningsregler där kompetens värderas högre än anställningsår samt sänkta trösklar genom lägre ingångslöner för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, är förändringar som bör ske i närtid.


Kontakt:
Christer Nylander, riksdagsledamot (FP)
070-252 28 22

Makan Afshinnejad, pressansvarig (FP)
072-231 50 82

Prenumerera

Citat

– Ändrade turordningsregler där kompetens värderas högre än anställningsår samt sänkta trösklar genom lägre ingångslöner för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, är förändringar som bör ske i närtid.
Nylander (FP)