Olle Schmidt (FP): Låt inte skurkarna utnyttja EU:s fria rörlighet

Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Idag, den 11 juni, röstade Europaparlamentet för att EU-kommissionen ska ta fram gemensamma verktyg för att bekämpa organiserad brottslighet.
– Varje år genererar människosmuggling 25 miljarder euro och smugglade cigaretter 10 miljarder euro. Det finns 10 miljoner illegalvapen i EU. Enbart korruptionen kostar årligen EU 120 miljarder euro och uppskattningsvis en 1000 miljarder euro av offentliga inkomster försvinner varje år på grund av skattebedrägeri och skatteflykt.
Detta är mycket allvarligt i tider av ekonomisk kris, kommenterar Olle Schmidt som är den enda svenska ordinarie ledamot i Europaparlamentets särskilda utskott för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt.

Rapporten fick stort stöd i Europaparlamentet, och den stora frågan var hur mycket inflytande EU bör ha i förhållande till medlemsstaterna.

– Att stänga gränserna är inget alternativ. Enda sättet att stoppa dem är att arbeta på samma sätt: med gränsöverskridande rättsligt samarbete. Nu finns konkreta krav på att EU måste ta fram en gemensam definition av organiserad brottslighet, öka transparensen för offentliga upphandlingar och banker, inrätta en Europeisk åklagarmyndighet. I förlängningen ser jag gärna ett EU upprättar en Europeisk polismyndighet som FBI, avslutar Schmidt.

FAKTA CRIM-utskottet
Europaparlamentets särskilda utskott för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (CRIM) inrättades i mars 2012. Syftet är att utskottet ska studera och analysera de brottsliga företeelserna samt utarbeta en övergripande och strukturerad plan för att bekämpa denna typ av brottslighet på EU nivå. Den slutliga rapporten röstas i Europaparlamentet hösten 2013. Ansvarig EU-kommissionär är Cecilia Malmström.

För mer information, kontakta:  
Olle Schmidt, Europaparlamentariker (FP): +46 705 34 10 64
Madeleine Sundqvist, pressansvarig: +46 70 854 90 63

Prenumerera

Citat

– Att stänga gränserna är inget alternativ. Enda sättet att stoppa dem är att arbeta på samma sätt: med gränsöverskridande rättsligt samarbete. Nu finns konkreta krav på att EU måste ta fram en gemensam definition av organiserad brottslighet, öka transparensen för offentliga upphandlingar och banker, inrätta en Europeisk åklagarmyndighet. I förlängningen ser jag gärna ett EU upprättar en Europeisk polismyndighet som FBI
Olle Schmidt