Olle Schmidt (FP): Smaksatt snus i Sverige närmare räddning

Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

Idag, tisdagen den 18 juni, röstade Europaparlamentets utskott för konsumenträtt och inre marknad om EU-kommissionens förslag till nya regler om tobaksprodukter. Som den liberala gruppens förhandlare i utskottet har Olle Schmidt drivit linjen att snuset fortsättningsvis ska säljas enbart i Sverige, men att snuset ska undantas från de nya reglerna som påverkar smaktillsatser.

– Jag anser att EU-kommissionen har gjort fel. Antingen är snuset en inre marknadsprodukt som kan säljas och reglers, eller så är snuset inte det. Idag vill kommissionen både förbjuda och reglera det svenska snuset. Det är inte rimligt, säger Olle Schmidt.

Schmidts förslag är att Sveriges permanenta undantag i anslutningsavtalet med EU även ska gälla de nya reglerna om smaksättning och paketering.

– Jag är mycket nöjd med att mitt förslag fick brett stöd. Svenskt snus har en smak, och det har kommissionen inte rätt att reglera, kommenterar Schmidt.

Europaparlamentets slutliga position avgörs av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet som röstar om direktivet 10 juli. Hela Europaparlamentet tar sedan ställning till detta i en avgörande omröstning i september 2013.

För mer information, kontakta oss gärna:
Olle Schmidt, Europaparlamentariker (FP): +46 705 34 10 64 
Julia Lindholm, politiskt sakkunnig: 
+32 483 033 156

Prenumerera