Paulsen (FP): Nygamla krafttag mot antibiotikaresistensen

Pressmeddelande från Folkpartiet Liberalerna i Europaparlamentet

EU-kommissionen har nu föreslagit det s k ”veterinärmedicinska paket” som man hoppas ska få bukt på problemet med antibiotikaresistenta bakterier inom djurhållningen. Bland kraven i det nya lagförslaget finns ett nytt system för att samla in uppgifter om hur djurmediciner egentligen används i Europa. Dessutom innehåller förslaget en begränsning för veterinärer att själva sälja den medicin som de förskriver. Dessa båda åtgärder föreslogs av Marit Paulsen (FP) redan år 2011.

- För tre år sedan fick jag Europaparlamentets breda stöd för mitt krav på bättre kontroll av hur, när och varför som medicin ges till våra djur i Europa. Vi har idag hyfsad koll på hur mycket som säljs men har ingen aning om mycket som används, och det är ju fullständigt ohållbart. Det är därför mycket bra att EU-kommissionen nu anammat detta, säger Marit Paulsen. 

För tre år sedan föreslog Marit Paulsen också att veterinärer inte skulle få sälja den medicin som de förskriver. Erfarenheter från Danmark visade nämligen att man på detta sätt fått ner antibiotikaanvändningen. Den gången lyckades den mäktiga veterinärlobbyn stoppa förslaget, men nu tar alltså EU-kommissionen upp det på nytt.

- Världshälsoorganisationen (WHO) rankar numera antibiotikaresistensen som ett av de största globala hoten mot folkhälsan. Jag hoppas därför att mina kollegor tar frågan på större allvar denna gång, säger Marit Paulsen som också tar upp problemet med antibiotikaresistensen i sin nya europeiska djurhälsolag vilken ska slutförhandlas med rådet under hösten.

Presskontakt: Madeleine Sundqvist 070-854 90 63

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera