Pehrson (FP): Bättre och modernare nämndemannasystem

– Nämndemännen behövs också i framtidens domstolar, men systemet behöver moderniseras och uppgraderas. Nämndemannautredningens förslag är ett mycket bra steg i den riktningen.

Det säger Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson (FP) med anledning av att utredaren Inger Söderholm i dag presenterat nämndemannautredningens betänkande.

– Jag välkomnar förslagen om en mer allsidig rekrytering och tydligare kravprofiler. För rättssäkerhetens skull är det absolut centralt att personer som inbillar sig att de ska bedriva partipolitik i domstolarna stoppas från att bli nämndemän. Lekmannadomare ska tillämpa svensk lag, ingenting annat.

– Det är även positivt att utredningen föreslår en introduktionsutbildning. Även om nämndemännen ska vara lekmän behövs behöver man förstå innebörden av till exempel jäv och sekretess.

Johan Pehrson (FP)
Rättspolitisk talesperson
johan.pehrson@riksdagen.se

Jonatan Ohlin
Pressansvarig (FP)
072-225 27 84, jonatan.ohlin@riksdagen.se

Prenumerera