Pehrson (FP): Eftersupning måste kriminaliseras

– Det är dags att Sverige kriminaliserar eftersupning. Vi bör följa Norges exempel och införa ett förbud mot eftersupning ett visst antal timmar efter en olycka.

Det säger Johan Pehrson, Folkpartiets rättspolitiske talesperson, med anledning av den promemoria om straffansvar för så kallad eftersupning som idag överlämnade till justitieminister Beatrice Ask av utredaren och hovrättsrådet Susanne Kaevergaard.

I promemorian har utredaren analyserat om det bör införas ett straffansvar för användning av alkohol, narkotika och andra berusande medel efter färd med bil, lastbil, mc, fartyg med mera.

Promemorian kommer till slutsatsen att det finns skäl som talar för respektive mot ett förbud, men att skälen sammantaget inte är tillräckligt starka för att kriminalisera eftersupning, en slutsats som Johan Pehrson (FP) inte delar.

– I kampen mot rattfylleriet är ett förbud mot eftersupning ett nödvändigt inslag. Det finns flera exempel på förare som kört berusade men som friats för att de själva säger att de druckit efter olyckan. Det är ohållbart, därför bör eftersupning kriminaliseras, avslutar Johan Pehrson.

Johan Pehrson, riksdagsledamot (FP)
08-786 40 00, johan.pehrson@riksdagen.se

Patrik Lind, politisk sekreterare (FP)
08-786 42 19, patrik.lind@riksdagen.se

Prenumerera

Citat

Det är dags att Sverige kriminaliserar eftersupning. Vi bör följa Norges exempel och införa ett förbud mot eftersupning ett visst antal timmar efter en olycka.
Johan Pehrson