Pehrson (FP): Romregister är vämjeligt, oetiskt och olagligt

Idag publicerar Dagens Nyheter en granskning av ett hemligt register hos polisen över romer i Sverige.

 Om uppgifterna stämmer är det oerhört allvarligt. Att registrera människor enbart baserat på etnicitet står i bjärt kontrast till allt vad jag och mitt parti står för, säger Johan Pehrson folkpartiets rättspolitiske talesperson.

 Det räcker inte med att se till vad som har hänt. Vi måste också belysa det bakomliggande syftet och den tilltänkta praktiska tillämpningen, fortsätter Pehrson.

 Romer är en utsatt grupp i Sverige som diskrimineras och fördomarna mot romer i vårt samhälle är utbredd. Detta är ovärdigt vårt demokratiska välfärdssamhälle, och underminerar allt arbete och de goda krafter som arbetar för romers jämlikhet, avslutar Johan Pehrson.


Kontakt:

Johan Pehrson, ledamot i justitieutskottet och folkpartiets rättspolitiske talesperson
0703-43 96 14, johan.pehrson@riksdagen.se

Carolina Schale, pressekreterare
0703-132670, carolina.schale@riksdagen.se

Prenumerera

Citat

Att registrera människor enbart baserat på etnicitet står i bjärt kontrast till allt vad jag och mitt parti står för
Johan Pehrson