Pressinbjudan: Tina Acketoft (FP) inviger "De danska judarnas flykt över Öresund hösten 1943" på Vikens Sjöfartsmuseum söndagen den 23 juni kl. 14.

Tina Acketoft (FP) inviger "De danska judarnas flykt över Öresund hösten 1943" på Vikens Sjöfartsmuseum söndagen den 23 juni kl. 14.

Med anledning av att det är 70 år sedan denna humana räddningsaktion ägde rum öppnar nu Vikens Sjöfartsmuseum en utställning över "De danska judarnas flykt över Öresund hösten 1943".

– När jag fick förfrågan om att tala här idag fäste jag mig speciellt vid formuleringen: ”Det är blott en liten utställning i ett litet museum. Med den minner om en stor och också för Sverige positiv händelse. ”Det slog an en särskild not hos mig för jag är övertygad om att det är de många, små positiva händelserna som förändrar världen på ett beständigt sätt. Revolutioner och glada fyrverkerier må bringa mörker eller ljus, men de övergår snart till något annat. Det är de idoga, återkommande insatserna som kan skapa storverk, och storverk var faktiskt vad som skedde här utmed kusten i oktober 1943 när under loppet av tio nätter nästan alla danska judar - sju tusen människor - smugglades över Öresund till säkerhet i Sverige, av svenska medmänniskor i fiskebåtar och andra småbåtar.

– Det finns en hel del man inte ska vara stolt över i hur Sverige agerade under andra världskriget, men denna räddningsaktion av män och kvinnor från Kullabygden och Skåne ska man vara riktigt stolt över. Om detta måste vi också berätta. Jag är stolt över att få vara del av detta idag i Viken.

Media inbjuds att delta från klockan 14.00

Tina Acketoft
Riksdagsledamot
Mobil: 070-247 29 04,

Mail: tina.acketoft@riksdagen.se

Pressbild: http://www.folkpartiet.se/vara-politiker/ledamoter-av-riksdagen/tina-acketoft/media/pressbilder/

Folkpartiets Presstjänst
070-854 90 20

Prenumerera