Sabuni (L): Tillsätt en Coronakommission nu

Report this content

Att utvärdera Sveriges hantering av Coronapandemin är viktigt för att dokumentera, följa hanteringen och dra lärdomar inför framtiden. Kommissionen ska med ett brett mandat följa och utvärdera arbetet på kommunal, regional och nationell nivå. Man bör även följa och utvärdera hur regering, riksdag och ansvariga myndigheter har agerat under krisen. Den svenska krisberedskapen och Sveriges hantering i en internationell jämförelse bör studeras. Kommissionen måste också titta närmare på de ekonomiska reformer som vidtagit och vilka effekter dessa skapat för jobb och företagande. Liberalerna delar bilden att en kriskommission bör tillsättas före sommaren.

- Coronapandemin med dess konsekvenser är för en överskådlig framtid det nya normala. Det är viktigt att vi får med oss mycket kunskap och information löpande kring Sveriges hantering. Tiden bortom Corona inträffar förmodligen inte förrän vi har ett vaccin. Ingen vet exakt när det sker. Därför viktigt att påbörja detta arbete nu, säger Nyamko Sabuni, partiledare för Liberalerna.

Kontakt:

Liberalernas presstjänst

press@liberalerna.se 

Tel: 070-854 90 20

Taggar:

Prenumerera