Selimovic (L): Protektionism är inte rätt väg att gå!

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Tisdag 17 oktober 2017

Måndag 16:e oktober röstade Europaparlamentets arbetsmarknadsutskott om en revidering av utstationeringsdirektivet, som reglerar villkoren för utstationerade arbetare. Jasenko Selimovic, Europaparlamentariker för Liberalerna, beklagar resultatet av omröstningen:

- Om detta resultat står sig kommer det ha enormt negativa konsekvenser. Exempelvis kommer det inte bli möjligt för turnerande teatrar och orkestrar att erbjuda sina föreställningar. Ingen gästspelande teater eller konserthus, som kommer till Sverige på så kort tid, kommer naturligtvis att kunna få reda på och följa alla detaljer i rådande kollektivavtal, säger Selimovic (L).

- Sverige är ett land som tjänar enormt mycket på öppenhet. Femtio procent av svensk BNP kommer från exporten. Sverige bör därför gå i täten för att försvara öppenhet. Ett protektionistiskt EU är ett direkt hot mot Sverige, tillägger Selimovic (L).

- Till min besvikelse gick förslaget, som jag motsatte mig, igenom. Beslutet som har tagits leder till protektionism, och minskar möjligheten för många. Exempelvis för tusentals arbetande inom scenkonsten, sådana som dans- och teatersällskap, orkestrar och musikaliska ensablar, vars administrativa börda nu blir alldeles för tung, vilket i sin tur leder till att turnéer inte blir av, publiken ser mindre kultur och jobben blir färre, avslutar Selimovic (L).

För mer information, kontakta:

Michel Anderlini

michel.anderlini@europarl.europa.eu

+32 474 35 87 80

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera