Teimouri (L): Regeringen måste agera för att inte gränshandeln ska förfalla totalt

Report this content

När det nordiska samarbetet utmanas i spåren av coronapandemin får det katastrofala följder för näringslivet. Teimouri kräver nu svar från Anna Hallberg, Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor om vad hon och regeringen tänker göra för att stärka och framför allt skydda det nordiska samarbetet.

Många småföretagare i gränsregioner är direkt beroende av inkomster från gränshandeln med grannlandet. Merförsäljningen i gränskommuner är viktigt och har ökat stadigt under de senaste åren. I Strömstad stod turismen under 2018 för 7,9 miljarder kronor i merförsäljningen. Men det är även viktigt för Malmö (2,9 mdkr), Eda (2,7 mdkr), Haparanda (1,4 mdkr) och Årjäng (1,2 mdkr).

- Det är djupt oroväckande hur ett annars välmående gränsnäringsliv nu riskerar totalt förfall. Om dessa företag går i konkurs försvinner även ett stort antal jobb i regionerna, vilket riskerar att ytterligare förvärra situationen, säger Arman Teimouri, näringspolitisk talesperson för Liberalerna. 

I den rådande krissituationen i kölvattnet av coronapandemin behövs ett stärkt nordiskt samarbete. En gemensam arbetsmarknad är grunden för det nordiska samarbetet och något som måste stöttas i kristider.

- Det nordiska samarbetet är viktigt att försvara och utveckla – såväl i normalläge som i rådande krisläge. Där har jag ställt en skriftlig fråga till Anna Hallberg, Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor om vad hon och regeringen tänker göra för att stärka och framför allt skydda det nordiska samarbetet, avslutar Arman Teimouri.

Länk till skriftlig fråga: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/granshandelns-och-det-nordiska-samarbetets_H7111209

Kontakt: 

 Liberalernas presstjänst

press@liberalerna.se 

Tel: 070-854 90 20

Taggar:

Prenumerera

Media

Media