Tina Acketoft (L): EU avgörande för att återstarta efter krisen

På dagens sammanträde i EU-nämnden diskuterades EU-kommissionens förslag till ny långtidsbudget och återstartsfond. Liberalerna anmälde på dagens möte en avvikande mening, då regeringens position inte kommer räcka för en återstart av EU. Liberalernas ledamot i EU-nämnden Tina Acketoft, riksdagsledamot från Höganäs, kommenterar:  

– För Liberalerna som Sveriges mest europavänliga parti är det självklart att vi behöver mer samarbete och solidaritet inom EU för att återstarta efter krisen. EU och dess medlemsländer måste ta mer ansvar för att återstarta unionen. Liberalerna vill att den svenska regeringen, i relation till Kommissionens föreslagna blandning av lån, bidrag och investeringar, i första hand driver på för gemensamma EU-investeringar för att ta EU ur krisen och ställa om och stärka den europeiska ekonomin. Sverige ska vara en del av EU:s kärna och vår position behöver utformas på ett sätt som långsiktigt gör att Sverige inte tappar inflytande i EU. 

 Kontakt: Elin Olofsson, Pressekreterare Liberalerna  

Telefon: 072 228 61 88 

Prenumerera