Tina Acketoft (L) ställer energiminister Anders Ygeman till svars för de skånska elpriserna

Elpriset i Skåne tillhör de högsta i Norden. Under de kallaste dagarna i januari var elen 16 procent dyrare i Skåne än i nordligaste Sverige.

Sydvästlänken, likströmskabeln mellan norra Småland och Skåne som skall utjämna elpriserna, skulle ha invigts i september 2015, men har sedan dess skjutits upp 18 gånger av Svenska kraftnät.

Liberalernas riksdagsledamot Tina Acketoft ställer nu energiminister Anders Ygeman till svars genom en skriftlig fråga i riksdagen för vad regeringen avser att göra för att kompensera de skånska hushållen för sina ökade kostnader:

”Det är helt oacceptabelt att Sydvästlänken tagit så lång tid att få på plats, och nu måste regeringen ta sitt ansvar för att ersätta de drabbade. Det är skåningarna som får betala ett hutlöst elpris för att regeringens myndighet inte förmår att leverera.”

Kontakt: 
Liberalernas presstjänst, tel. 0708 - 54 90 20.

Om oss

Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vi tycker att individens behov ska stå i centrum och att respekten för individens rättigheter och valfrihet måste värnas.

Prenumerera