Ullenhag (FP): Regeringen måste fortsätta arbete mot antiziganism och för romsk inkludering

Erik Ullenhag (FP), har motionerat om en fortsättning på arbete som alliansregeringen startade mot antiziganism och för romsk inkludering. Motionen behandlar frågor som bekämpandet av antiziganism och diskriminering, spridning av vitboken om övergrepp och kränkningar av romer under svenskt 1900-tal, fortsatt arbete för romsk inkludering och behovet av att inrätta en romsk språk- och kulturinstitution.

– Sverige har en mörk historia när det gäller behandlingen av romer och resande. Men även idag utsätts romer och resande för diskriminering och antiziganismen gör sig återkommande påmind. Alliansregeringen vidtog en rad insatser för att förbättra situationen för Sveriges romer och resande. En strategi för romsk inkludering antogs, Vitboken om övergrepp och kränkningar av romer under svenskt 1900-tal presenterades och en kommission mot antiziganism tillsattes, säger Erik Ullenhag.

– Romer är fortfantande den grupp som utsätts för mest diskriminering och fördomar i det svenska samhället. Utanförskapet är fortfarande stort i den romska gruppen. Jag hoppas verkligen att den nya regeringen bär vidare det arbete för romsk inkludering som Alliansregeringen startade. Vi har en historia att skämmas över. Nu är det dags att skapa en framtid att vara stolta över, avslutar Ullenhag.

Motionen finns att läsa här:
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Fortsatt-arbete-mot-antizigani_H2021719/?text=true

Kontakt:
Folkpartiets pressjour: 070-854 90 20

Prenumerera