Westerholm (FP): Hög tid för ny lagstiftning mot äldrevåld

Företrädare för Moderaterna ställer sig idag i en artikel på DN Debatt bakom förslaget att instifta en ny lag för att skydda äldre mot våld i nära relationer. Folkpartiet Liberalerna ser mycket positivt på att frågan nu lyfts i riksdagen.

– Jag har under flera år motionerat om behovet av en nationell handlingsplan mot våld och övergrepp mot äldre, senast nu i höstas. När vi nu ser en bred uppslutning för skärpt lagstiftning tror jag att det inte borde vara omöjligt att ha en lagstiftning på plats redan under denna mandatperiod.

– Folkpartiet har drivit denna fråga under mycket lång tid och jag är glad att vi nog snart kan lyfta frågan i riksdagen, det säger Barbro Westerholm, äldrepolitisk talesperson för Folkpartiet.

Barbro Westerholms motion finns att läsa här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Nationell-handlingsplan-mot-va_H002So247/?text=true

Barbro Westerholm

Riksdagsledamot

070-671 03 88, barbro.westerholm@riksdagen.se

Sofia Könberg

Politisk sekreterare

072-245 11 04, sofia.konberg@riskdagen.se

______________________________________

Mer om Barbro Westerholm finns här:

http://www.folkpartiet.se/westerholm

Högupplöst bild för publicering finns här:

http://www.folkpartiet.se/westerholmbild

______________________________________

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

När vi nu ser en bred uppslutning för skärpt lagstiftning tror jag att det inte borde vara omöjligt att ha en lagstiftning på plats redan under denna mandatperiod.
Barbro Westerholm