Winbäck (FP): Lätta vapen - en tung ödesfråga

– Lätta vapen som är ett av vår tids stora problem - en halv miljon människor dör varje år till följd av våld relaterat till lätta vapen, både i väpnade konflikter och som ett resultat av terrorism och annan brottslighet. Det säger Christer Winbäck (FP), riksdagsledamot från Skaraborg, som ansvarar för riksdagens nätverk för dessa frågor samt sitter som styrelseledamot i det internationella nätverket Parlamentarikerforum.

Med överväldigande majoritet antog FN:s generalförsamling i veckan ett vapenhandelsfördrag (Arms Trade Treaty – ATT) Ett fördrag som ska reglera handeln med konventionella vapen- en industri som omsätter 80 miljarder dollar årligen. Fördraget innefattar, förutom stridsflyg, pansarfordon och artilleri, även det som kallas ”små och lätta vapen”, det vill säga vapen som pistoler och gevär. Idag finns närmare 800 miljoner lätta vapen tillgängliga i världen.

Ett av syftena med fördraget är att länder som ställer sig bakom ska inrätta kontrollorgan för vapenhandeln. Stater som godkänner fördraget ska bland annat, innan vapen säljs, bedöma om det kan användas för folkmord eller i terrorsyften.

– Lätta vapen utgör orsaken till mycket lidande och död i världen. En begränsning av dessa vapen skulle vara en stor humanitär insats för hela världen.

– Fördraget är en plattform för de åtgärder som behövs för att på sikt göra världen till en något fredligare plats, avslutar Christer Winbäck.

Christer Winbäck, riksdagsledamot (FP)
070-222 11 38, christer.winback@riksdagen.se

Jonatan Ohlin, pressekreterare (FP)
072-225 27 84, jonatan.ohlin@riksdagen.se

Prenumerera

Citat

Fördraget är en plattform för de åtgärder som behövs
Christer Winbäck