Delårsrapport januari-juni 2020

Anfall är bästa försvar

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 85,0 Mkr (70,0) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 21% (14%). Organisk nettoomsättningstillväxt uppgick till 17% (14%)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 48,5 Mkr (41,3)
 • Kvartalet belastades av jämförelsestörande poster om 0,0 Mkr (0,6). Jämförelsetalet är hänförligt till förvärv. 
 • Justerad EBITA uppgick till 21,8 Mkr (13,8) vilket innebär en justerad EBITA marginal om 26% (20%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 13,3 Mkr (7,4)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 1,00 kr (0,56) och efter utspädning till 1,00 kr (0,56)

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 170,0 Mkr (139,9) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 22% (17%). Organisk nettoomsättningstillväxt uppgick till 16% (16%)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 95,4 Mkr (80,4)
 • Första halvåret belastades av jämförelsestörande poster om 0,0 (0,9) hänförliga till förvärv och bolagets notering vid Nasdaq Stockholm
 • Justerad EBITA uppgick till 45,3 Mkr (27,7) vilket innebär en justerad EBITA marginal om 27% (20%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 27,5 Mkr (14,9)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,07 kr (1,12) och efter utspädning 2,07 kr (1,12)
 • Förvärvat ytterligare 35% av aktierna i janjoo AB
   

VD:s kommentarer 

Som tidigare kommunicerats hanterar Lime krisen som en tiger. Vi anfaller när krisen kommer. Vi behåller fokus på tillväxt och investerar i försäljning och marknadsföring. Mycket tack vare vår strategi lyckades vi under årets andra kvartal uppnå en tillväxt på 21 % med 26 % EBITA-marginal.

Tidigt när Covid-19 började sprida sig valde vi ett operativt angreppsätt där vi hittat nya sätt att skapa intäkter och anpassat oss löpande efter hur situationen har utvecklats. Vår grundinställning är att vi måste arbeta hårdare för att ta oss igenom krisen på ett bra sätt. Lime’s personal fick omgående veta att vår ambition inte var, eller är, att permittera, varsla eller använda statliga subventioner. Vi ska ta oss igenom denna utmaning tillsammans som ett lag.

Jag är mycket stolt över hur vi har hanterat krisen så här långt - vi har gjort det tillsammans. Vi har haft en närhet i ledarskapet för att behålla social interaktion och produktivitet när många av oss jobbar på distans. Medarbetarna har genom sitt engagemang och sin höga aktivitetsnivå överträffat mina förväntningar. Vi har utvecklat ny funktionalitet, lanserat nya produkter och marknadsfört kampanjer för att stötta säljorganisationen. Våra befintliga kunder har vid behov fått hjälp med anpassade betalningsvillkor och justering av antalet användare. ARR-tillväxten under kvartalet var, bland annat, därför svagare än tidigare och landade på 17 % jämfört med samma period föregående år. Vi är övertygade om att vår inställning och vårt fokus kommer betala sig på sikt. Jag hoppas och tror att både vi och våra kunder kommer bygga starkare och lojalare band till varandra tack vare gemensamma ansträngningar. 

Tillväxten under andra kvartalet blev 21 % varav organiskt 17 % jämfört med samma period föregående år. I Sverige, som har vart mindre stängt än Övriga Nordiska länder, uppnådde vi en tillväxt på 23 %. I Övriga Nordiska länder, som varit nedstängda fram till och med maj, var tillväxten svagare och blev 15 %.

Vårt nya erbjudande Lime Intenz, som hjälper våra kunder med beteendeförändringar inom försäljning och kundservice, är i högre grad än övriga verksamheten påverkade av Covid-19 då de är mer beroende av fysisk leverans. Under senaste kvartalet har vi därför ägnat tid åt produktutveckling och att ställa om delar av erbjudandet till digital leverans. Detta kommer hjälpa oss hantera liknade situationer framöver, uppnå ökad effektivitet och mer återkommande intäkter.

Orderingången från nya kunder har från mitten av mars till och med maj påverkats negativt av Covid-19. Vi har kompenserat en del av tappet med försäljning av tilläggsmoduler och Expert Services till befintliga kunder. I juni och juli har affärsklimatet successivt blivit bättre och investeringsviljan hos nya kunder börjar återvända. Orderingången både i juni och i början av juli har varit bättre än föregående år. Efter andra kvartalets slut har vi bland annat avslutat en större affär med Upplands Motor.

Vårt kommunicerade tillväxtfokus har bland annat inneburit att vi sedan början av februari rekryterat 45 nya kollegor. Majoriteten av dessa börjar sitt traineeprogram tidigt i augusti. Bland våra nya kollegor är tre säljare i Nederländerna. De kommer öppna upp vårt nya kontor i Utrecht. Kostnaderna för dessa investeringar påverkar vår lönsamhet först under andra halvåret.

Justerad EBITA-marginal under andra kvartalet blev 26 % vilket är en förbättring jämfört med 20 % samma period föregående år. En av orsakerna till lönsamhetsförbättringen är färre resor och konferenser till följd av Covid-19.

Vi har tidigare bedömt att CRM-marknaden i Norden kommer att växa 10 - 12 % per år fram till 2023. På grund av pandemin är vår bedömning att marknadstillväxten kommer vara lägre än detta under 2020. På sikt bedömer vi dock att nya beteenden så som distansarbete, mindre resande och färre medarbetare kommer leda till ökad digitalisering med bland annat investering i mjukvara som följd. Nya beteenden kommer kräva ökade samarbetsmöjligheter mellan medarbetare och ställa krav på bättre uppföljning. På medel och lång sikt kommer detta leda till ökad efterfrågan av CRM-system.

Vad som händer under andra halvåret till följd av Covid-19 och dess utveckling är svårt att förutspå. Det jag vet är att vi på Lime är redo att hantera nästa halvår precis som vi gjort under det första - som en tiger. Vi kommer fortsatt ha ett operativt angreppsätt med investeringar i försäljning och marknadsföring. De möjligheter som dyker upp i krisen vill vi ta tillvara på. Vi kommer därför fortsatt rekrytera, utveckla våra kontor och leta efter förvärv och vi kommer att prioritera tillväxt före lönsamhet.

Nu är det dags att ta ledigt och ladda om batterierna. Vi vill önska alla kunder, medarbetare och aktieägare en riktigt skön sommar. Ta hand om er, håll avstånd och tvätta händerna! 

Glad sommar!

Erik Syrén, VD & koncernchef, Lime Technologies AB (publ)
 

Läs hela rapporten i bifogad PDF

 

Inbjudan till webcast för presentation av Lime Technologies delårsrapport för januari-juni 2020

Fredagen den 17 juli kl 09:30, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en webcast där Limes VD och koncernchef, Erik Syrén, och CFO, Magnus Hansson, kommenterar den publicerade rapporten. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Limes hemsida.

Länk till webcasten finner ni här.

 

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Erik Syrén, CEO / +46 707-38 50 72 / erik.syren@lime.tech
Magnus Hansson, CFO / +46 708-55 55 40 / magnus.hansson@lime.tech
Lars Andersson, Head of Investor Relations /+46 704-33 53 83 / lars.andersson@lime.tech
 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Lime Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl.08.00 CET.

 

Om Lime

Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” - utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har 250 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. 

www.lime-technologies.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi anfaller när krisen kommer. Vi behåller fokus på tillväxt och investerar i försäljning och marknadsföring. Mycket tack vare vår strategi lyckades vi under årets andra kvartal uppnå en tillväxt på 21 % med 26 % EBITA-marginal.
Erik Syrén, VD & koncernchef, Lime Technologies AB (publ)