Citat

Samtidigt som tillväxten utanför Sverige blev lägre än vad vi förväntat under första kvartalet, ser vi en trend där affärsklimatet fortsätter att förbättras. Under första kvartalet hade vi en god tillväxt i orderingången jämfört med föregående år.
Erik Syrén, VD & koncernchef, Lime Technologies AB (publ)
Förvärvet av Userlike ligger i linje med Limes uttalade strategi för expansion till nya europeiska marknader. Med sitt huvudkontor i Köln erbjuder Userlike en naturlig ingång till den tyska marknaden.
Nils Olsson, tillträdande VD och koncernchef
Userlike är inne på en fantastisk tillväxtresa med en stabil tillväxttakt på ca 30 % sedan 2014. Genom att backa upp dem med vår erfarenhet och kunskap vid sidan av en stark sälj- och marknadsorganisation, kommer vi att skapa förutsättningar för ännu snabbare tillväxt och expansion till nya marknader. Samtidigt ser vi stora möjligheter i att kunna erbjuda funktionaliteten i våra egna lösningar.
Erik Syrén, vd & koncernchef, Lime
Vi fortsätter att vara offensiva i våra investeringar även under pågående pandemi och är nu redo för nästa marknad utanför Norden. I Tyskland ser vi en intressant och stor CRM-marknad med potential som vi tror passar vårt erbjudande. Att sätta ett större fokus på att växa internationellt, kommer att vara en av mina främsta prioriteringar i min kommande roll.
Nils Olsson, tillträdande vd & koncernchef, Lime
Jag har en tydlig ambition och plan för Lime Technologies. Vi befinner oss på en mycket bra plats. Vi har visat att vi klarar av en utmaning som pandemin väl och har med vår strategi och vårt fantastiska team goda förutsättningar att nå de mål vi har satt upp.
Nils Olsson, tillträdande vd och koncernchef för Lime Technologies AB (publ)
Vi på Lime fortsätter att ta tillvara de möjligheter som covidkrisen skapar genom att investera i försäljning, marknadsföring, rekrytering och produktutveckling.
Erik Syrén, VD & koncernchef, Lime Technologies AB (publ)
EBITA ökade med 28 % jämfört med samma kvartal föregående år och EBITA-marginalen uppgick till 33 %. Min uppfattning och vår strategi kvarstår, vi kommer fortsätta att prioritera tillväxt genom investeringar i försäljning, marknadsföring och produktutveckling.
Erik Syrén, VD & koncernchef, Lime Technologies AB (publ)
Vi anfaller när krisen kommer. Vi behåller fokus på tillväxt och investerar i försäljning och marknadsföring. Mycket tack vare vår strategi lyckades vi under årets andra kvartal uppnå en tillväxt på 21 % med 26 % EBITA-marginal.
Erik Syrén, VD & koncernchef, Lime Technologies AB (publ)
Vi är stolta över ett första kvartal med hög tillväxt och god lönsamhet. Med detta kvartal i ryggen är vi redo att ta oss an krisen som en tiger, med fortsatt tillväxtfokus och investeringar i marknadsföring och försäljning.
Erik Syrén, vd & koncernchef, Lime
Sverige utvecklades väl i det tredje kvartalet och växte med 17% jämfört med samma period föregående år. Resterande Norden fortsätter sin positiva trend, den totala tillväxten blev 54% och abonnemangsintäkterna har ökat med 74%.
Erik Syrén, VD & koncernchef, Lime Technologies AB (publ)
Med investeringen i More intenz spetsas Limes erbjudande inom CRM ytterligare. Det ger oss möjlighet att bredda och fördjupa användandet av CRM hos våra kunder och därigenom ha ett fortsatt starkt fokus på långsiktigt återkommande intäkter (ARR). Samtidigt stärker investeringen i janjoo Limes erbjudande inom vertikalerna för energi- och fastighetsbolag. Vi ser god potential att bredda erbjudandet till hela vår målgrupp.
Erik Syrén, VD och koncernchef för Lime Technologies AB (publ)