Delårsrapport januari-september 2019

Report this content

23 procents tillväxt med högre lönsamhet

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 68,0 Mkr (55,4) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 23% (23%) Organisk nettoomsättningstillväxt uppgick till 18% (18%)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 42,5 Mkr (35,2)
 • Kvartalet belastades av jämförelsestörande poster om 0,0 Mkr (1,4) hänförliga till förvärv och i det tredje kvartalet 2018 till bolagets notering vid Nasdaq Stockholm
 • Justerad EBITA uppgick till 19,3 Mkr (15,6) vilket innebär en justerad EBITA marginal om 28% (28%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,1 Mkr (8,1)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 0,91 kr (0,65) och efter utspädning till 0,91 kr (0,61)


Första nio månaderna

 • Nettoomsättningen uppgick till 207,9 Mkr (175,4) vilket innebär en nettoomsättningstillväxt om 19% (20%). Organisk nettoomsättningstillväxt uppgick till 17% (15%)
 • Repetitiva intäkter uppgick till 122,9 Mkr (101,3)
 • De första 9 månaderna belastades av jämförelsestörande poster om 0,9 (2,6) hänförliga till förvärv och bolagets notering vid Nasdaq Stockholm
 • Justerad EBITA uppgick till 46,9 Mkr (38,8 Mkr) vilket innebär en justerad EBITA marginal om 23% (22%)
 • Resultat efter skatt uppgick till 27,0 Mkr (20,1)
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till 2,03 kr (1,61) och efter utspädning 2,03 kr (1,51)
 • Förvärvat 58% av More Intenz AB samt 30% av janjoo AB för att bredda vårt erbjudande


VD:s kommentarer

Jag hoppas att ni alla har haft en riktigt skön sommar. Vi på Lime har passat på att samla energi under semestern och därefter har vi fokuserat på att utveckla befintliga kunder, hitta nya kunder, integrera förvärven janjoo och More intenz samt att utbilda ett 40-tal nya talangfulla kollegor.

Tillväxten under det tredje kvartalet 2019 blev 23% varav organisk tillväxt var 18% jämfört med samma period föregående år. Den organiska tillväxten är till största delen hänförlig till abonnemangsförsäljning där ARR växte med 22%. Sverige, som hade ett svagare andra kvartal, utvecklades väl i det tredje kvartalet och växte med 17% jämfört med samma period föregående år. En av orsakerna till förbättringen var att debiteringsgraden för Expert Services stärktes. Övriga Norden fortsätter sin positiva trend, den totala tillväxten blev 54% och abonnemangsintäkterna har ökat med 74%.

Som kommunicerats har vi rekryterat fler medarbetare än tidigare. Denna investering har gjort att personalkostnaderna under det tredje kvartalet har ökat mer än vad som ursprungligen var planerat. Trots detta förbättrar vi lönsamheten då EBITA nådde 28% jämfört med 26% samma period föregående år.

Under årets första 9 månader har orderingången varit bra och vi har fortsatt många affärsmöjligheter att arbeta med i kommande kvartal. Vår sammanlagda bedömning är att efterfrågan hos våra kunder är oförändrad jämfört med de senaste kvartalen. Med det sagt, de förändringar vi genomfört de senaste åren innebär att vi är väl rustade för eventuella marknadssvängningar då vi idag har en stor andel återkommande intäkter, låg kundkoncentration och fyra olika fokusvertikaler med olika grad av konjunkturkänslighet.

Det finns en stark korrelation mellan hur vi rekryterar idag och vår tillväxt om två-tre år. Om och när vi rör oss mot en försvagning på marknaden ser vi på Lime detta som en möjlighet där vi kan nyttja vår lönsamhet för att rekrytera fler stjärnor. Som vi tidigare har kommunicerat kommer vi i en sådan situation att kortsiktigt prioritera tillväxt framför lönsamhet.

Vår strategi kommande period ligger på fortsatt långsiktig lönsam tillväxt. Vi kommer att fortsätta att sikta på att bli Nordens ledande CRM-leverantör. Det innebär fortsatt fokus på att hitta nya samt att utveckla befintliga kunder i Norden. Vi ser bland annat en stor potential i att sälja de tilläggsmoduler som vi införskaffat genom våra förvärv, inte minst via de senaste förvärven More intenz och janjoo som slutfördes den 1 juli i år. Samtidigt fortsätter vi att söka efter nya bolag som kan stärka vår produktportfölj ytterligare.

Vi planerar även att under 2020 etablera vårt första kontor utanför Norden. Planen är att under det fjärde kvartalet i år påbörja utredningen av var och hur vi ska gå vidare i vår etableringsprocess. Som vi tidigare ha kommunicerat tittar vi främst på Tyskland, Holland, Belgien eller Storbritannien.

Det roligaste med att driva ett tillväxtbolag är att det ständigt händer nya saker som utvecklar våra kunder, alla medarbetare och bolaget i stort. För att göra Lime ännu mer skalbart och för att minska sårbarheten framöver har vi beslutat att utse vår försäljningschef Nils Olsson till COO (Chief Operating Officer). Nils har vart anställd på Lime sen 2006 och har utvecklats från att vara en duktig säljare och försäljningschef till en uppskattad ledare som är involverad i de flesta operativa delar av bolaget. Som COO kommer han att ansvara för försäljning, Expert Services och support. Nils tillträder sin nya befattning vid årsskiftet.

Nu går vi vidare in i vår bästa period på året, det fjärde kvartalet, med många nya releaser, leveranser som ska slutföras och ett flertal affärer som ska stängas. Detta ser vi fram emot med tillförsikt. Vad gäller rekrytering är vi inte klara än. Vi är ständigt på jakt efter nya kollegor. Känner du någon duktig driven utvecklare, säljare eller projektledare som skulle kunna passa in i vår familjära företagskultur? Be personen att kontakta oss. Vi behöver fler entreprenörer/intraprenörer för att fortsätta vår långsiktiga lönsamma tillväxt.

/Erik Syrén, VD & koncernchef, Lime Technologies AB (publ)


Läs hela rapporten i bifogad PDFInbjudan till webcast för presentation av Lime Technologies delårsrapport för januari-september 2019

Fredagen den 25 oktober kl 09:30, hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en webcast där Limes VD och koncernchef, Erik Syrén, och CFO, Magnus Hansson, kommenterar den publicerade rapporten. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Limes hemsida.


Länk till webcasten finner ni här.


För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Erik Syrén, CEO / +46 707-38 50 72 / erik.syren@lime.tech
Magnus Hansson, CFO / +46 708-55 55 40 / magnus.hansson@lime.tech
Johan Holmqvist, Head of IR, avgående /+46 708-37 66 77 / johan.holmqvist@lime.tech
Lars Andersson, CXO (& blivande Head of IR) /+46 704-33 53 83 / lars.andersson@lime.tech  


Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Lime Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl.08.00 CEST. 


Om Lime

Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” - utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990, har 250 anställda och omsätter mer än en kvarts miljard. Företaget har kontor i Lund, Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se

Taggar:

Citat

Sverige utvecklades väl i det tredje kvartalet och växte med 17% jämfört med samma period föregående år. Resterande Norden fortsätter sin positiva trend, den totala tillväxten blev 54% och abonnemangsintäkterna har ökat med 74%.
Erik Syrén, VD & koncernchef, Lime Technologies AB (publ)