Lime vässar sitt erbjudande genom två förvärv

CRM-bolaget Lime Technologies AB (publ) (”Lime”) har idag, genom det helägda dotterbolaget Lime Technologies Sweden AB, ingått avtal om förvärv av aktier i bolagen janjoo AB (”janjoo”) och More intenz AB (”More intenz”). Syftet med förvärven är att vässa produktportföljen ytterligare samt att utveckla CRM-användandet och därigenom skapa större värde för kunderna. Investeringarna går i linje med bolagets strategi och stärker förmågan att skapa kundmagneter.

Förvärv av aktier i More intenz

More intenz är experter inom sälj, kundservice och ledarskap. Bolaget grundades år 2004 och dess ambition är att hjälpa kunder att skapa bestående resultat genom beteendeförändringar. Lime ser en ökad efterfrågan avseende denna expertis både från kunder och från marknaden generellt. Förvärvet av More intenz ger Lime en förstärkt leveranskapacitet genom hela CRM-kedjan och en fördjupad förståelse för målgruppens behov. Avsikten är att detta ska bidra till utvecklingen av Limes CRM-system (mjukvaror för kundrelationshantering) och framtida erbjudanden.

Den första delen av förvärvet av More intenz avser 58 procent av aktierna och förväntas slutföras den 1 juli 2019. Köpeskillingen om 7 miljoner kronor kommer att betalas i två rater, varav den första vid tillträdet och den andra den 31 december 2019. Köpeskillingen kan komma att justeras efter tillträdet genom en sedvanlig justering för kassa och skulder i bolaget. Förvärvet är inte föremål för några fullföljandevillkor.

Den andra delen av förvärvet består av optioner avseende förvärv av de resterande 42 procenten av aktierna. Optionerna förväntas påkallas i tre omgångar under de kommande tre åren (efter utgången av räkenskapsåren 2020, 2021 och 2022). Köpeskillingen vid påkallandet av optionerna baseras på omsättningen i bolaget för respektive räkenskapsår (uppgående till mellan 16,67% och 25% av omsättningen).

More intenz omsättning uppgick till 16,7 miljoner kronor senaste räkenskapsåret (2017/2018) och förväntas uppgå till 15 miljoner kronor under nästa räkenskapsår. Förvärvet kommer att ha begränsad inverkan på Limes resultat per aktie och verksamhet under 2019.

- Vi är övertygade om att vår spetskompetens inom sälj, service, ledarskap och företagskultur kommer att skapa mycket värde för Limes kunder. Tillsammans med Lime har vi goda förutsättningar att skapa lönsamma samarbeten i framtiden även för våra befintliga kunder. Det blir en väldigt rolig utmaning, säger Fredrik Husberg, VD för More intenz.


Förvärv av aktier i janjoo

janjoo grundades år 2015. Bolaget levererar innovativa lösningar inom digital kommunikation. janjoos e-tjänster, bland annat formulärhantering och ärendeportal, förenklar och effektiviserar för energibolag och fastighetsägare i kontakten med sina kunder.

Lime har avtalat om att förvärva 30 procent av aktierna i janjoo. Förvärvet förväntas slutföras den 1 juli 2019 och köpeskillingen uppgår till 3 miljoner kronor att betalas vid tillträdet. Förvärvet är inte föremål för några fullföljandevillkor.

Ägarna av janjoo har även ställt ut optioner som ger Lime rätt att förvärva resterande 70 procent av aktierna senast den 31 december 2021. För 35 procent av aktierna uppgår köpeskillingen vid ett optionsutnyttjande till 7 miljoner kronor och för 35 procent av aktierna beror köpeskillingen vid ett optionsutnyttjande på janjoos årliga återkommande intäkter (Eng. annual recurring revenues), dock som lägst 7 miljoner kronor och som högst 12,25 miljoner kronor.

janjoos omsättning uppgick till 2,6 miljoner kronor under helåret 2018 och förväntas uppgå till 5 miljoner kronor under helåret 2019. Förvärvet kommer att ha begränsad inverkan på Limes resultat per aktie och verksamhet under 2019.

- Vi har samarbetat med Lime under flera år och vet vilket högt värde det har skapat för våra kunder. Tillsammans kommer vi att kunna vässa vårt erbjudande för att digitalisera våra kunder ytterligare. Det kommer i slutändan ge oss smartare och effektivare lösningar, säger Andreas Wikholm, VD för janjoo.


Finansiering

Förvärven finansieras genom egen kassa och lån.


Förvärvens betydelse för Lime erbjudanden och tjänster

Limes arbete med att ta fram gemensamma erbjudanden och tjänster tillsammans med More intenz och janjoo påbörjas omgående. Ambitionen är att ha gemensamt paketerade mjukvarulösningar och tjänster efter sommaren.

- Med investeringen i More intenz spetsas Limes erbjudande inom CRM ytterligare. Det ger oss möjlighet att bredda och fördjupa användandet av CRM hos våra kunder och därigenom ha ett fortsatt starkt fokus på långsiktigt återkommande intäkter (ARR). Samtidigt stärker investeringen i janjoo Limes erbjudande inom vertikalerna för energi- och fastighetsbolag. Vi ser god potential att bredda erbjudandet till hela vår målgrupp, säger Erik Syrén, VD och koncernchef för Lime.


För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Erik Syrén, VD och koncernchef, Lime
erik.syren@lime.tech
+46 70 738 50 72

Johan Holmqvist, Head of IR
johan.holmqvist@lime.tech
+46 708 37 66 77


Informationen om förvärvet av More intenz utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation som Lime Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juni 2019 klockan 12:00 CEST.
 


Om Lime

Lime är en av Nordens största CRM-leverantörer med över 60 000 användare. I 30 år har de hjälpt företag att skapa bättre säljresultat och starkare kundrelationer genom användarvänliga CRM-system (Customer Relationship Management). Lime utvecklar, säljer, implementerar och supportar systemen – och kan på så vis finnas där för kunden hela vägen. Idag består Lime av 230 CRM-experter fördelade över sex kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland.
www.lime-technologies.se


Taggar:

Om oss

På Lime älskar vi CRM! Ända sedan början av 1990-talet har vi hjälpt företag att nå bättre resultat genom användarvänliga CRM-system. Idag är vi över 200 medarbetare och är en av de största CRM-leverantörerna i Norden. Vi är riktiga CRM-experter och har kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Under åren har vi hunnit leverera CRM-lösningar till över 6 000 företag. Vi gör allt själva - utveckling, sälj, implementation och support – för systemen Lime CRM och Lime Go. Med våra system och vårt engagemang hjälper vi ditt företag att bli kundmagnet!

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Med investeringen i More intenz spetsas Limes erbjudande inom CRM ytterligare. Det ger oss möjlighet att bredda och fördjupa användandet av CRM hos våra kunder och därigenom ha ett fortsatt starkt fokus på långsiktigt återkommande intäkter (ARR). Samtidigt stärker investeringen i janjoo Limes erbjudande inom vertikalerna för energi- och fastighetsbolag. Vi ser god potential att bredda erbjudandet till hela vår målgrupp.
Erik Syrén, VD och koncernchef för Lime Technologies AB (publ)