Nils Olsson ny vd och koncernchef för Lime Technologies

Report this content

Lime Technologies styrelse har utsett Nils Olsson som ny verkställande direktör och koncernchef. Han tillträder rollen den 1 maj. Nils är idag Chief Operating Officer och har varit verksam i bolaget sedan 2006 i en rad nyckelpositioner, bland annat som landschef i Norge och försäljningschef i koncernen.

Lime Technologies har nyligen justerat och höjt de finansiella målen för verksamheten till över 18 procents tillväxt och över 25 procents EBITA-marginal.

- Jag har en tydlig ambition och plan för Lime Technologies. Vi befinner oss på en mycket bra plats. Vi har visat att vi klarar av en utmaning som pandemin väl och har med vår strategi och vårt fantastiska team goda förutsättningar att nå de mål vi har satt upp, säger Nils.

Ett potentiellt vd-skifte har ingått i den långsiktiga planeringen och är därför väl förberett.

- Det är en bra tidpunkt för skiftet och det är helt i linje med Lime Technologies DNA att rekryteringen sker internt. Vi tar in unga talanger och ger dem möjlighet att växa inom bolaget. Nils startade sin resa här som trainee för 14 år sedan och har gång på gång i olika befattningar bevisat att han är rätt person att ta över som vd, säger styrelseordförande Martin Henricson.

Nuvarande vd och storägare Erik Syrén byter roll och ställer sig till valberedningens förfogande för en plats i styrelsen. Även Erik startade som trainee på Lime direkt efter sina universitetsstudier.

- Efter 20 år av operativt arbete i bolaget är det dags för mig att axla en ny roll och lämna plats åt Nils. Han kommer att öka utvecklingstakten och föra Lime vidare med nya tankebanor, idéer och starkt engagemang. Lime Technologies har bra förutsättningar att fortsätta leverera långsiktig lönsam tillväxt, säger Erik.

 

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Magnus Hansson, CFO/IR
magnus.hansson@lime.tech

+46 (0)46-270 48 85
 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Lime Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2021 kl. 08.00 CET.

 

Om Lime

Lime hjälper företag att bli bättre på kundvård och försäljning. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för "Customer Relationship Management" - utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har över 300 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn, Utrecht och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer.
www.lime-technologies.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Jag har en tydlig ambition och plan för Lime Technologies. Vi befinner oss på en mycket bra plats. Vi har visat att vi klarar av en utmaning som pandemin väl och har med vår strategi och vårt fantastiska team goda förutsättningar att nå de mål vi har satt upp.
Nils Olsson, tillträdande vd och koncernchef för Lime Technologies AB (publ)