Inbjudan till webcast för presentation av Lime Technologies delårsrapport för januari-juni 2020

Lime Technologies delårsrapport för januari-juni 2020 publiceras fredagen den 17 juli 2020, kl 08:00.

Samma dag kl 09:30 hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en webcast där Limes VD och koncernchef, Erik Syrén, och CFO, Magnus Hansson, kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Limes hemsida.

 

För deltagande vid presentationstillfället

För att delta i webcasten klicka här
 

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Lars Andersson, Head of Investor Relations /+46 704-33 53 83 / lars.andersson@lime.tech.
 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020 klockan 08:00 CET.

Om Lime

Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” - utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har 250 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. 

www.lime-technologies.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar