Inbjudan till webcast för presentation av Lime Technologies delårsrapport för januari-september 2019

Report this content

Lime Technologies delårsrapport för januari-september 2019 publiceras fredagen den 25 oktober 2019, kl 08:00.


Samma dag kl 09:30
hälsas analytiker, investerare, media och övriga intresserade välkomna att delta i en webcast där Limes VD och koncernchef, Erik Syrén, och CFO, Magnus Hansson, kommenterar den publicerade rapporten och svarar på frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska.

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Limes hemsida.

För deltagande vid presentationstillfället

För att delta i webcasten klicka här

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Johan Holmqvist, Head of Investor Relations /+46 708-37 66 77 / johan.holmqvist@lime.tech


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019 klockan 11:00 CEST.


Om Lime

Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” - utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990, har 250 anställda och omsätter en kvarts miljard. Företaget har kontor i Lund, Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer.

www.lime-technologies.se

Taggar:

Dokument & länkar