Lime Technologies AB:s (publ) årsredovisning för 2020 offentliggjord

Report this content

Lime Technologies årsredovisning för 2020 har offentliggjorts och finns tillgänglig på koncernens webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska på Lime Technologies hemsida för investerare samt som pdf i detta pressutskick. Den engelska versionen av årsredovisningen beräknas publiceras inom tre veckor från dagens datum. 

 

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Erik Syrén, CEO / +46 707-38 50 72 / erik.syren@lime.tech
Magnus Hansson, CFO / +46 708-55 55 40 / magnus.hansson@lime.tech

 

Denna information är sådan information som Lime Technologies AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021 kl.16.30 CEST. 

Om Lime

Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” - utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har 300 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn, Utrecht och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se

Taggar: