Lime Technologies AB:s (publ) valberedning inför årsstämman 2019

I enlighet med beslut vid Lime Technologies extra bolagsstämma den 16 oktober 2018 har styrelsens ordförande, Peter Larsson, sammankallat valberedningen. Efter samråd med bolagets per den 31 december 2018 röstmässigt största aktieägare, består valberedningen av följande ledamöter:

  • Thomas Bill, representerar Monterro 1 AB,
  • Jens Ismunden, representerar Grenspecialisten AB,
  • Marianne Flink, representerar Swedbank Robur Fonder AB,
  • Peter Larsson, Lime Technologies styrelseordförande, adjungerad till valberedningen.

Erik Syrén, Lime Technologies VD och koncernchef, har avböjt deltagande i valberedningen inför årsstämman 2019. Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2019 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2020.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@lime.tech. Senaste dag för att lämna in förslag till valberedningen inför årsstämman 2019 är den 18 mars 2019 (sex veckor före årsstämman den 29 april 2019).


För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Magnus Hansson, CFO / +46 708-55 55 40 / magnus.hansson@lime.tech
Johan Holmqvist, Head of Investor Relations / +46 708-37 66 77 / johan.holmqvist@lime.tech


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2019 klockan 11:00 CET.


Om Lime

Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” - utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990, har 230 anställda och omsätter en kvarts miljard. Företaget har kontor i Lund, Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se

Om oss

På Lime älskar vi CRM! Ända sedan början av 1990-talet har vi hjälpt företag att nå bättre resultat genom användarvänliga CRM-system. Idag är vi över 200 medarbetare och är en av de största CRM-leverantörerna i Norden. Vi är riktiga CRM-experter och har kontor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Under åren har vi hunnit leverera CRM-lösningar till över 6 000 företag. Vi gör allt själva - utveckling, sälj, implementation och support – för systemen Lime CRM och Lime Go. Med våra system och vårt engagemang hjälper vi ditt företag att bli kundmagnet!

Prenumerera

Dokument & länkar