Lime Technologies AB:s (publ) valberedning inför årsstämman 2020

Report this content

I enlighet med beslut vid Lime Technologies årsstämma den 28 april 2019 har styrelsens ordförande, Peter Larsson, sammankallat valberedningen. Efter samråd med bolagets, per den 31 augusti 2019, röstmässigt största aktieägare, består valberedningen av följande ledamöter:

  • Thomas Bill, ordförande i valberedningen, representerar Monterro 1 AB och 19,1% av aktierna och rösterna
  • Emil Hjalmarsson, representerar Grenspecialisten Förvaltning AB och 8,4% av aktierna och rösterna
  • Marianne Flink, representerar Swedbank Robur Fonder AB och 9,5% av aktierna och rösterna
  • Peter Larsson, Lime Technologies styrelseordförande, adjungerad till valberedningen.

Syringa Capital AB, som ägs av Erik Syrén, Lime Technologies VD och koncernchef, och som representerar 10,1% av aktierna och rösterna i Lime Technologies, har avböjt deltagande i valberedningen inför årsstämman 2020.

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2020 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2021.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@lime.tech. Senaste dag för att lämna in förslag till valberedningen inför årsstämman 2020 är den 17 mars 2020 (sex veckor före årsstämman den 28 april 2019).
 

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Magnus Hansson, CFO / +46 708-55 55 40 / magnus.hansson@lime.tech
Johan Holmqvist, Head of Investor Relations / +46 708-37 66 77 / johan.holmqvist@lime.tech

 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 klockan 08:02 CEST.


Om Lime

Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” - utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990, har 250 anställda och omsätter mer än en kvarts miljard. Företaget har kontor i Lund, Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se

Prenumerera

Dokument & länkar