Lime Technologies AB:s (publ) valberedning inför årsstämman 2022

Report this content

I enlighet med beslut vid Lime Technologies årsstämma den 27 april 2021 har styrelsens ordförande, Martin Henricsson, sammankallat valberedningen. Efter samråd med bolagets, per den 31 augusti 2021, röstmässigt största aktieägare, består valberedningen av följande ledamöter:

  • Emil Hjalmarsson, som ordförande, representerar Grenspecialisten AB med 10,0 % av aktierna och rösterna
  • Veronica Sandman, representerar Syringa Capital AB (vilket ägs av Erik Syrén) med 10,1 % av aktierna och rösterna
  • Jan Dworsky, representerar Swedbank Robur Fonder AB med 9,6 % av aktierna och rösterna

Valberedningen kommer att förbereda förslag till årsstämman 2022 avseende bland annat stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsens ersättning, revisorer, revisorsarvoden, valberedningens sammansättning och uppgifter inför årsstämman 2023.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@lime.tech. Senaste dag för att lämna in förslag till valberedningen inför årsstämman 2022 kommer att kommuniceras i samband med att datum för årsstämman publiceras i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet, den 21 oktober 2021. 


För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Magnus Hansson, CFO & Head of Investor Relations/ +46 708-55 55 40 / magnus.hansson@lime.tech

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2021 klockan 08:00 CET.


Om Lime
Lime hjälper europeiska företag att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” - utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har 350 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Gävle, Oslo, Köpenhamn, Utrecht, Köln och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se

Taggar:

Dokument & länkar