Lime Technologies AB skjuter upp årsstämman

Report this content

Lime Technologies AB (publ):s (”Lime”) styrelse har beslutat att skjuta upp bolagets årsstämma till den 29 juni 2020. Lime kommer att kalla till årsstämman senast fyra veckor före det nya datumet.

Styrelsen i Lime har idag, till följd av den osäkerhet i omvärlden som spridningen av det nya coronaviruset Covid-19 har orsakat, fattat beslut om att senarelägga årsstämman. Stämman var ursprungligen planerad att hållas tisdagen den 28 april 2020.

Det tidigare kommunicerade styrelsebeslutet att föreslå en utdelning om 1,50 kronor per aktie är tillsvidare oförändrat. Limes styrelse utvärderar dock situationen löpande, varpå förslaget till utdelning kan komma att ändras innan årsstämman.

Stämman kommer att hållas i Stockholm den 29 juni 2020, kl. 15.00. Detta pressmeddelande utgör inte en kallelse till årsstämman. Lime skickar ut en kallelse senast fyra veckor före det nya datumet för stämman.

 

För ytterligare information, kontakta:

Lime Technologies AB (publ)

Erik Syrén, CEO / +46 707-38 50 72 / erik.syren@lime.tech
Magnus Hansson, CFO / +46 708-55 55 40 / magnus.hansson@lime.tech
Lars Andersson, Head of Investor Relations /+46 704 33 53 83/ lars.andersson@lime.tech


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 mars 2020 kl. 18.00 CEST. 

 

Om Lime

Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” - utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990 och har 250 anställda på kontoren i Lund, Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. www.lime-technologies.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar