Dela

Kontakt

 • Dr Einar Pontén

  VD


  Tvistevägen 48 C SE-907 36 Umeå, Sweden
  +46 90 3403430
  https://lipum.se/
 • Länkar

  Citat

  Under året har Lipum planenligt utvecklat läkemedelskandidaten SOL-116 och uppfyllt alla nödvändiga villkor för att starta klinisk prövning på människa. Vi har en unik idé för att behandla kroniska inflammatoriska sjukdomar där det i många fall finns ett stort medicinskt behov av bättre behandling
  VD Einar Pontén
  Planenligt har den kliniska prövningen blivit godkänd och därmed har en mycket viktig milstolpe  uppnåtts när Lipum har lyckats gå från preklinisk till klinisk utveckling av vår läkemedelskandidat SOL-116. Jag är väldigt stolt över teamet och alla som med stort engagemang har bidragit till denna framgång
  VD Einar Pontén
  Lipum är fokuserat på ett nytt och unikt sätt att behandla kroniska inflammatoriska sjukdomar som vi hoppas ska kunna tillfredsställa ett stort och globalt medicinskt behov. Vi har framgångsrikt utvecklat den biologiska läkemedelskandidaten SOL-116, som är en fullt humaniserad terapeutisk antikropp, och står nu redo att exploatera denna genom såväl kliniska som prekliniska studier. Därför är det mycket viktigt att vi nu kunnat säkra fortsatt finansiering från engagerade och kunniga ägare
  VD Einar Pontén
  Jag ser fram emot dessa möten. Vi närmar oss klinisk prövning av vår biologiska läkemedelskandidat SOL-116 och branschträffarna ger fina möjligheter att presentera våra framsteg.
  Einar Pontén VD
  Dr Bergström har värdefull och omfattande erfarenhet av farmakologi och kliniska prövningar. Hennes starka drivkraft och engagemang kommer säkert också att bidra till att vår kliniska utveckling blir framgångsrik. Helena blir en viktig kugge i vårt team och jag är glad att välkomna henne ombord
  VD Einar Pontén
  Ännu en milstolpe har uppnåtts. Vi är verkligen nöjda med resultaten som stämmer med vår förväntan att antikroppen SOL-116 ska vara säker och tolererbar. Vi ser nu fram emot att starta vår första kliniska studie senare i år
  VD Einar Pontén
  Sverige ligger i framkant inom bioanalytisk kemi och därför är jag mycket glad över att vi har inlett ett samarbete med Pelago i Solna. Det innebär en förstärkning av vårt utvecklingsarbete och ger möjlighet till mer värdefulla resultat, till exempel vid kliniska studier med vår läkemedelskandidat SOL-116
  VD Einar Pontén
  Vi medverkar redan i ett tidigare projekt och har ett givande samarbete med Cardiovascular Research Center. Detta nya anslag ger fortsatta möjligheter till forskningssamverkan och det är helt i linje med vår plan att studera ytterligare indikationer för vår läkemedelskandidat SOL-116
  VD Einar Pontén
  Året 2021 var rikt på både händelser och framgång. Vi avancerade det prekliniska utvecklingsarbetet helt enligt plan och kunde nå viktiga milstolpar i förberedelserna inför start av klinisk prövning under 2022.
  VD Einar Pontén
  Vi går planenligt raskt vidare mot en betydande milstolpe i vår utveckling och ser verkligen fram emot att påbörja vår första kliniska studie i samarbete med QPS Netherlands senare i år.
  VD Einar Pontén
  En betydande milstolpe har uppnåtts vid utvecklingen av vår läkemedelskandidat. Vi är nöjda över att ha APL som vår partner för nästa steg. Det är också trevligt att detta arbete är i goda händer lokalt vid deras anläggning här i Umeå
  VD Einar Pontén
  Lipums arbete inför första kliniska studien fortgår som planerat och i linje med vår strategi stärker vi nu vårt team för att kartlägga fler möjliga indikationer för SOL-116 parallellt med det kliniska programmet
  VD Einar Pontén
  Med rötter i framgångsrika Umeå universitet utvecklar vi ett unikt läkemedel som ska fylla ett stort medicinskt behov. Därför är vi mycket hedrade och glada över att bli uppmärksammade genom en nominering till Umeågalan
  VD Einar Pontén
  Vi står inför nästa steg i Lipums utveckling och planerar för start av kliniska prövningar under 2022. Då är det förstås synnerligen värdefullt med aktiva ägare som med industriell erfarenhet kan stötta den utvecklingen
  VD Einar Pontén
  Jag är mycket entusiastisk över den erfarenhet som Maria tillför och att hon tar en ledande roll i Lipums kompetenta team. Detta är ett viktigt steg mot en framgångsrik klinisk utveckling för bolaget
  VD Einar Pontén
  Biologiska läkemedel är generellt sett både knepiga och dyra att utveckla jämfört med små molekyler, men chansen att nå marknaden är betydligt bättre. Nu har vi nått en milstolpe och tagit ett avgörande steg för att kunna starta kliniska prövningar enligt plan
  Einar Pontén VD
  Vi är mycket nöjda med hur detta fortskrider både vad det gäller resultat och att tidsplanen hålls för de undersökningar som krävs innan vi kan påbörja kliniska studier.
  Einar Pontén VD
  Lipum har kommit till ett skede då vi förbereder oss för kliniska prövningar. Viktiga delmål har uppnåtts under första halvåret. Toxikologi- och säkerhetsstudier pågår enligt plan, liksom uppskalning av produktionsprocessen för vår läkemedelskandidat SOL-116.
  VD Einar Pontén
  Lipums höga vetenskapliga nivå är en styrka vid vår utveckling och vi gratulerar professor Hernell för erkännandet av hans framstående forskning
  Einar Pontén VD för Lipum
  Lipum ska erbjuda ett unikt alternativ och det finns ett stort medicinskt behov och en gigantisk marknad
  VD Einar Pontén
  Bidraget från Horizon 2020 har varit centralt för att ge oss möjlighet att ta fram läkemedelskandidaten SOL-116. Denna har en ny verkningsmekanism som har möjlighet att bli den första i en ny läkemedelsklass för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar
  VD Einar Pontén
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp