Biostock: World Arthritis Day uppmärksammas idag den 12 oktober

Report this content

World Arthritis Day etablerades år 1996 och är till för att uppmärksamma och öka kunskapen kring reumatiska sjukdomar hos vårdgivare, beslutsfattare och allmänheten.

Det finns ett flertal svenska bolag med nya behandlingar mot reumatism under utveckling. Två av dessa är Umeåbaserade Lipum och Malmöbaserade Cyxone som utvecklar läkemedelskandidaterna SOL-116 respektive Rabeximod, båda med målet att hämma inflammationen och lindra de smärtsamma symtomen.

Läs hela artikeln här.

Prenumerera