Lipum attends the largest Nordic Partnering Conference

- This is the right arena for Lipum, says Einar Pontén. It gives us an opportunity to meet people and inform about our progress and long-term plan.

Lipum will participate September 10-12th at Nordic Life Science Days, the largest Nordic partnering conference dedicated to the life science industry.

The NLSDays attracts leading decision makers from biotech, pharma and medtech as well as finance, research, policy and regulatory authorities.

Om oss

Lipum är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med övertygande data för sällsynta sjukdomen barnreumatism och ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även en rad andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Bolaget har hög mognadsgrad i operationella samt administrativa processer och är väl förberett för nästa tillväxtfas. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU.

Prenumerera

Media

Media