Lipum kallar till årsstämma

Aktieägarna i Lipum AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020, kl. 16:00 på Tvistevägen 48C i Umeå.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i aktieboken per dagen för stämman. Föranmälan senast måndagen den 22 juni 2019 per e-post till investor@lipum.se.