Dela

Kontakt

 • Dr Einar Pontén

  VD


  Tvistevägen 48 C SE-907 36 Umeå, Sweden
  +46 90 3403430
  https://lipum.se/
 • Länkar

  Citat

  Vi står inför nästa steg i Lipums utveckling och planerar för start av kliniska prövningar under 2022. Då är det förstås synnerligen värdefullt med aktiva ägare som med industriell erfarenhet kan stötta den utvecklingen
  VD Einar Pontén
  Jag är mycket entusiastisk över den erfarenhet som Maria tillför och att hon tar en ledande roll i Lipums kompetenta team. Detta är ett viktigt steg mot en framgångsrik klinisk utveckling för bolaget
  VD Einar Pontén
  Biologiska läkemedel är generellt sett både knepiga och dyra att utveckla jämfört med små molekyler, men chansen att nå marknaden är betydligt bättre. Nu har vi nått en milstolpe och tagit ett avgörande steg för att kunna starta kliniska prövningar enligt plan
  Einar Pontén VD
  Vi är mycket nöjda med hur detta fortskrider både vad det gäller resultat och att tidsplanen hålls för de undersökningar som krävs innan vi kan påbörja kliniska studier.
  Einar Pontén VD
  Lipum har kommit till ett skede då vi förbereder oss för kliniska prövningar. Viktiga delmål har uppnåtts under första halvåret. Toxikologi- och säkerhetsstudier pågår enligt plan, liksom uppskalning av produktionsprocessen för vår läkemedelskandidat SOL-116.
  VD Einar Pontén
  Lipums höga vetenskapliga nivå är en styrka vid vår utveckling och vi gratulerar professor Hernell för erkännandet av hans framstående forskning
  Einar Pontén VD för Lipum
  Lipum ska erbjuda ett unikt alternativ och det finns ett stort medicinskt behov och en gigantisk marknad
  VD Einar Pontén
  Bidraget från Horizon 2020 har varit centralt för att ge oss möjlighet att ta fram läkemedelskandidaten SOL-116. Denna har en ny verkningsmekanism som har möjlighet att bli den första i en ny läkemedelsklass för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar
  VD Einar Pontén