Avtal om skadestånd var oskäligt enligt 36 § avtalslagen (dom Attunda tingsrätt, mål T 15773-19)

Report this content

En arbetssökande skrev på ett avtal med ett bolag. Avtalet innebar att bolaget lovade betala för utbildning, bolagets avsikt var enligt avtalet att därefter anställda den arbetssökande. Den arbetssökande åtog sig enligt avtalet att betala skadestånd med 120 000 kr om hen inte tillträdde anställningen. Tingsrätten har funnit av avtalet är oskäligt enligt 36 § avtalslagen och jämkat detta på så sätt att den arbetssökande ska betala 5 000 kr vilket motsvarar den utbildningskostnad bolaget haft för den arbetssökande.

Medlemmen hade rättshjälp genom sin fackliga organisation GS Facket för skogs-, trä och grafisk bransch.

Ombud var förbundsjuristen Anne Alfredson.

Prenumerera